85% beheersbaar

Zet men de maatschappelijke kosten van de criminaliteit die wordt voorkomen door het Zorg- en Veiligheidshuis af tegen de investeringen in het Zorg- en Veiligheidshuis, dan resulteert een positieve kosten-batenratio. Elke euro die wordt geïnvesteerd in de aanpak van zeer actieve plegers van criminaliteit, geweld en/of overlast, betaalt zich terug in een kostenbesparing voor de maatschappij van ruim 3 euro.

Het is verder zeer aannemelijk dat deze kostenbesparing als gevolg van de inspanningen van het Zorg- en Veiligheidshuis nog veel hoger uitvalt als de voorkómen criminaliteit wordt ingeschat op basis van het werkelijke aantal gepleegde delicten".

In bijna 85% van de gevallen  leidt de regievoering door het Zorg- en Veiligheidshuis tot een positief resultaat in die zin dat er  een beheersbare situatie  ontstaat. Dit is een prima resultaat gelet op de zeer complexe problematiek waar het Zorg- en Veiligheidshuis zich op richt. In de overige 15% vergt de oplossing een lange adem of wordt er geen oplossing gevonden om de veiligheidsproblematiek beheersbaar te maken. Deze mensen komen veelal in een caroussel van straffen en zorg aanbieden of er wordt gekozen voor uitsluitend een repressieve aanpak.  

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau