Aanmeldcriteria

Professionals die bij een partner van het Zorg- en Veiligheidshuis werken kunnen een persoon of (gezins)systeem aanmelden als:

  • er veiligheidsproblemen zijn die impact hebben op de perso(o)n(en) en/of sociale omgeving en waarbij sprake is van veiligheidsrisico’s en;
  • de achterliggende problematiek op meerdere leefgebieden speelt en;
  • samenwerking tussen meerdere ketens en/of gemeenten nodig is en/of;
  • er stagnatie in de samenwerking tussen betrokken partners is en/of;
  • voorliggende acties en interventies niet hebben geleid tot het gewenste resultaat.

 

Twijfel je of een casus binnen de aanmeldcriteria van het Zorg- en Veiligheidshuis past? Neem dan contact met ons op om af te stemmen. Ons telefoonnummer is 058 - 750 5500.

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau