Focus en doel

Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich op mensen met meervoudige complexe problematiek die de sociale veiligheid (buitensporig) aantasten en in aanraking (dreigen te) komen met dwang en drang. Het
Zorg- en Veiligheidshuis regisseert de aanpak van de meest lastige casuïstiek uit deze doelgroep. In casuïstiek waarin de sociale veiligheid wordt aangetast en waarbij de regie lokaal ligt, adviseert en ondersteunt het Zorg- en Veiligheidshuis partners. Hierbij brengt het Zorg- en Veiligheidshuis kennis, expertise en vaardigheden over. De doelstelling van de netwerksamenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis is het voorkomen en verminderen van overlast, verstoring van de openbare orde, geweld, criminaliteit, maatschappelijke onrust en/of maatschappelijke uitval. Bijgedragen wordt aan het vergroten van de sociale veiligheid, het verminderen van veiligheidsrisico’s en het voorkomen van recidive. Specifieke aandachtsgebieden waar het Zorg- en Veiligheidshuis zich op richt zijn onder andere:

  • de doorzorg van (ex) gedetineerden;
  • mensen met multi-problematiek, waaronder verward gedrag, die
  • een hoog veiligheidsrisico voor zichzelf en/of de omgeving vormen;
  • geradicaliseerde personen, potentieel gevaarlijke eenlingen en
  • polarisatie;
  • mensenhandel en uitbuiting;
  • gewelddadige, criminele en/of overlastgevende netwerken waarin
  • jongeren zich begeven;
  • risicojongeren en gezinnen met complexe multi-problematiek.
Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau