Ik wil een casus aanmelden

Professionals  kunnen een persoon of (gezins)systeem via deze link bij het Zorg- en Veiligheidshuis aanmelden. 

Let op: voor het invullen van het formulier graag eerst onderstaande aandachtspunten goed doorlezen. 

Aandachtspunten bij een aanmelding

  • Bij de aanmelding dien je alle betrokken personen toe te voegen.Bijvoorbeeld in een gezinssysteem waarin geweld speelt ook de partner en de kinderen.
  • Om een eerste beeld van de problematiek te krijgen is het van belang dat je in het formulier een heldere omschrijving geeft van de situatie en de veiligheidsrisico's.
  • Als een aanmelding niet volledig is ingevuld, dan krijg je deze retour met de vraag om aanvullende informatie.
  • Aanmeldingen die voor donderdag 15:00 binnenkomen en compleet zijn, worden meegenomen bij het triageren op de dinsdag in de week erna. 

 

  • Bij het doen van een melding is het nodig om eenmalig een account aan te maken. Het aanmeldformulier wordt via een extra beveiligde lijn verstuurd.
  • Een nieuw wachtwoord komt soms in de spam box terecht. Ontvang je geen mailbericht met een wachtwoord, check dan eerst de spam box.
  • De gebruikersnaam mag geen mailadres zijn en geen lees en speciale tekens bevatten. Het wachtwoord mag geen leestekens en speciale tekens bevatten.
  • In enkele gevallen geeft de organisatie van de aamelder aan dat er sprake is van een onveilge site. Dit is echter niet het geval. Deze melding kan genegeerd worden. 
Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau