Melding triage gedetineerden

Informatie- en coördinatiepunt gedetineerden Friesland (I&CG)
In Friesland wordt iedere burger die in detentie komt getriageerd op zorg- en veiligheidsrisico’s. Dit doen we samen met de gemeenten, DJI en de Reclassering, conform het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’.
Doel:
 inschatten en beperken veiligheidsrisico’s
 veilige tenuitvoerlegging detentie en voorkomen detentieschade
 voorkomen recidive

Aanmelden
Je kunt iemand bijvoorbeeld aanmelden wanneer er sprake is van:
 een vermoeden van zorg- en of veiligheidsrisico’s
 iemand die niet meewerkt aan zijn re-integratie
 iemand die niet kan of wil terugkeren naar de gemeente van oorsprong

LET OP! Dit is het formulier waarmee je als professional een gedetineerde kunt aanmelden voor het Informatie en Coördinatiepunt gedetineerden.

Gegevens melder
Gegevens betrokkene(n)
b.v. van der, de, van
b.v. 9999 XX
(indien van toepassing)
b.v. van der, de, van
b.v. 9999 XX
(indien van toepassing)
b.v. van der, de, van
b.v. 9999 XX
(indien van toepassing)
b.v. van der, de, van
b.v. 9999 XX
(indien van toepassing)
b.v. van der, de, van
b.v. 9999 XX
(indien van toepassing)
b.v. van der, de, van
b.v. 9999 XX
(indien van toepassing)
b.v. van der, de, van
b.v. 9999 XX
(indien van toepassing)
b.v. van der, de, van
b.v. 9999 XX
(indien van toepassing)
b.v. van der, de, van
b.v. 9999 XX
(indien van toepassing)
b.v. van der, de, van
b.v. 9999 XX
(indien van toepassing)
Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau