Jongeren en jongvolwassenen

Ongeveer 30% van de personen die onder de aandacht van het Veiligheidshuis komen, vallen in de leeftijdscategorie tot 24 jaar. Jeugd en jongvolwassenen zijn hiermee een zeer voorname pijler in het Veiligheidshuis. 

Het Veiligheidshuis richt zich op de meest kwetsbare kinderen en jongeren die opgroeien in gezinssystemen die gekenmerkt worden door huiselijk geweld, verwaarlozing en criminaliteit. Jongeren waarbij de kans groot is dat geweld en criminaliteit van ouders op kinderen en/of van broers en zussen op broertjes en zusjes overgaat. Jongeren die balanceren tussen het strafrecht en civiele trajecten. Jongeren die van straf naar zorg en vice versa gaan. Jongeren die op straat of in de prostitutie terecht komen. Jongeren die behoren tot de zwaarste doelgroep, in een Gesloten Jeugdinrichting hebben gezeten en telkens terugvallen in agressie en criminaliteit. Jongeren die van de radar dreigen te verdwijnen als ze 18 worden omdat ze op de grens tussen jeugd- en volwassenrecht zitten. Groepen jongeren die voor overlast en/of criminaliteit zorgen.

Naast het voeren van procesregie bij, evenals het geven van advies en ondersteuning over de persoongerichte aanpak op maat, heeft het Veiligheidshuis eveneens een rol in de groepsaanpak van overlastgevende en criminele jongeren. De procesregie op de totaalaanpak van een groep ligt bij de gemeente. De gemeente kan het Veiligheidshuis vragen om ondersteuning te geven. Het Veiligheidshuis pakt zo nodig de harde kern jongeren die naar voren komen vanuit de groepsaanpak op in een maatwerk, waarbij het Veiligheidshuis de procesregie in die casus voert. De jongere wordt dan via de reguliere route bij het Veiligheidshuis aangemeld. Jongeren die sec justitieel worden aangepakt, vallen onder verantwoordelijkheid van het OM. 
 

 

Relateerde inhoud
Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau