Mensenhandel en arbeidsuitbuiting

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en is veelal een vorm van georganiseerde criminaliteit. Bij mensenhandel is er sprake van afhankelijkheid, dwang en uitbuiting van personen met het doel er financieel voordeel mee te behalen. Mensenhandel komt voor in heel Nederland - ook in Fryslân. De overheid heeft de aanpak van mensenhandel tot prioriteit benoemd. Dit heeft in Friesland geleid tot het ontwikkelen van een ketenaanpak. 

In het Veiligheidshuis is specifieke kennis en expertise aanwezig ten aanzien van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. De procesregisseur van het Veiligheidshuis fungeert - namens alle gemeenten in Fryslân – als ‘spin in het web’. Afspraak is dat signalen van mensenhandel en arbeidsuitbuiting bij het Veiligheidshuis worden gemeld. Signalen worden besproken in het zogenaamde Drieluikoverleg tussen het Veiligheidshuis, de politie en Fier en worden ‘opgewaardeerd’ in de keten. Vervolgens wordt gepaste actie ondernomen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een maatwerkoverleg. Gemiddeld gaat het om 25 signalen op jaarbasis.      

 


 

Relateerde inhoud
Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau