Samenwerkende partners

Het Zorg- en Veiligheidshuis is er voor medewerkers van organisaties en instellingen die te maken hebben met complexe meervoudige veiligheidsproblematiek. Burgers kunnen het Zorg- en Veiligheidshuis niet rechtstreeks benaderen.  Het Zorg- en Veiligheidshuis werkt vraaggericht. We krijgen aanmeldingen uit alle hoeken van de provincie en van vele partners zoals sociale wijk- en gebiedsteams, gemeenten, politie, gevangeniswezen, corporaties, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, de GGZ, VNN, Fier, Wender, het Leger des Heils, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdhulp en Reclassering. Mwet al deze partijen en nog meer werkt het Zorg- en Veiligheidshuis samen. 

Het Zorg- en Veiligheidshuis wordt gevormd door medewerkers die los van een organisatie of instelling functioneren en dus een onafhankelijke positie innemen. Bij een maatwerkoverleg over een bepaald persoon/bepaalde personen sluiten de direct betrokken professionals aan.  

De ketenpartners die de samenwerkingsovereenkomst van het Zorg- en Veilgheidshuis hebben ondertekend zijn:

 • alle friese gemeenen;
 • het Openbaar Ministerie;
 • Politie;
 • Dienst Justitiele Inrichtingen;
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid;
 • Raad voor de Kinderbescherming;
 • GGZ Friesland;
 • Verslavingszorg;
 • Reclassering;
 • de Friese wooncorporaties;
 • GGD/Veiligheidsregio.

 

Kortom, het Zorg- en Veiligheidshuis is een breed netwerk waar professionals uit vele organisaties en instellingen elkaar vinden.

 

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau