Samenwerkingsovereenkomst en Privacyprotocol ondertekend

Op 14 november j.l. hebben alle burgemeesters en directie van ketenpartners de Samenwerkingsovereenkomst en het Privacyprotocol Zorg- en Veiligheidshuis Fryslan 2019 en verder ondertekend.

Met deze ondertekening verklaren zij zich te conformeren aan de kaders, vertrekpunten en afpraken die in deze Overeenkomst en dit Protocol staan. Door ondertekening bezegelen gemeenten en ketenpartners hun samenwerking binnen het Zorg- en Veiligheidshuis voor de toekomst en nemen een gedeelde verantwoordelijkheid voor het terugdringen van overlast, geweld, criminaliteit en onveiligheid. Gemeenten en ketenpartners dragen casuistiek aan die binnen de focus van het Zorg- en Veiligheidshuis valt. Zij leveren menskracht om voor elke casus afspraken te maken en voeren interventies en maatregelen uit die in gezamenlijkheid zijn bepaald. Daarbij is het nodig om informatie te verstrekken, uit te wisselen en te verwerken. Voorop staat dat dit op een uiterst zorgvuldige wijze gebeurt, met inachtneming van hetgeen is opgenomen in het Privacyprotocol van het Zorg- en Veiligheidshuis.

 

 

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau