Samenwerkingsovereenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Fryslan 2019 en verder

In deze Samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd tussen partijen met het oog op de gezamenlijke uitvoering, inrichting en instandhouding van het Zorg- en Veiligheidshuis met als doel in een samenwerkingsverband tussen gemeenten, zorg- en justitiepartners complexe ketenoverstijgende veiligheidsproblematiek te verminderen en te voorkomen.

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau