Selectiecriteria en aanmelden

CORONA-richtlijnen. De overleggen in het Zorg- en Veiligheidshuis vinden in principe digitaal plaats. Bij een fysiek overleg worden de coronaregels in acht worden genomen.  
 

Professionals  kunnen een persoon of (gezins)systeem via deze link bij het Zorg- en Veiligheidshuis aanmelden. Let op: lees voor het invullen van het formulier eerst onderstaande criteria en aandachtspunten door. 
 

Professionals die bij een partner van het Zorg- en Veiligheidshuis werken kunnen een persoon of (gezins)systeem aanmelden als:

 • er veiligheidsproblemen zijn die impact hebben op de perso(o)n(en) en/of sociale omgeving en waarbij sprake is van veiligheidsrisico’s en;
 • de achterliggende problematiek op meerdere leefgebieden speelt en;
 • samenwerking tussen meerdere ketens en/of gemeenten nodig is en/of;
 • er stagnatie in de samenwerking tussen betrokken partners is en/of;
 • voorliggende acties en interventies niet hebben geleid tot het gewenste resultaat.

 

Contact leggen voordat je een casus aanmeldt

Twijfel je of een casus binnen de aanmeldcriteria van het Zorg- en Veiligheidshuis past? Neem dan even contact met ons op om af te stemmen: 058 - 750 5500. 

Aandachtspunten bij een aanmelding

 • Eenmalig account aanmaken

Het Zorg- en Veiligheidshuis werkt met een (nieuw) digitaal aanmeldformulier dat rechtstreeks in het registratiesysteem van het Zorg- en Veiligheidshuis komt. Om dit formulier in te kunnen vullen is het nodig dat je eenmalig een account aanmaakt.

 • Nieuw wachtwoord soms in spam box

Een nieuw wachtwoord komt soms in de spam box terecht.Ontvang je geen mailbericht met een wachtwoord, check dan eerst de spam box.

 • Let op bij het aanmaken van de gebruikersnaam en wachtwoord

De gebruikersnaam mag geen mailadres zijn en geen lees en speciale tekens bevatten. Het wachtwoord mag geen leestekens en speciale tekens bevatten.

 • Melding 'geen veilige website' negeren

In enkele gevallen geeft de organisatie van de aamelder aan dat er sprake is van een onveilge site. Dit is echter niet het geval. Deze melding kan genegeerd worden. het aanmeldformulier wordt via een extra beveiligde lijn verstuurd.

 • Alle betrokken personen aanmelden

Bij de aanmelding dien je alle betrokken personen toe te voegen.Bijvoorbeeld in een gezinssysteem waarin geweld speelt ook de partner en de kinderen.

 • Volledige omschrijving

Om een eerste beeld van de problematiek te krijgen is het van belang dat je in het formulier een heldere omschrijving geeft van de situatie en de veiligheidsrisico's.

 • Aanmelding retour indien niet volledig ingevuld

Als een aanmelding niet volledig is ingevuld, dan krijg je deze retour met de vraag om aanvullende informatie.

 

 

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau