Voor en door professionals

Het Zorg- en Veiligheidshuis is er voor medewerkers van organisaties en instellingen die te maken hebben met complexe meervoudige veiligheidsproblematiek. 

Een medewerker van een partner van het Zorg- en Veiligheidshuis  kan een persoon of aan elkaar gerelateerde personen bij het Zorg- en Veiligheidshuis aanmelden met het verzoek om procesregie te voeren of advies/ondersteuning te bieden. Burgers kunnen het Zorg- en Veiligheidshuis niet rechtstreeks benaderen.  Het Zorg- en Veiligheidshuis werkt vraaggericht. We krijgen aanmeldingen uit alle hoeken van de provincie en van vele partners zoals sociale wijk- en gebiedsteams, gemeenten, politie, gevangeniswezen, corporaties, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, de GGZ, VNN, Fier Fryslan, Zienn, het Leger des Heils, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdhulp en Reclassering. 

Het Zorg- en Veiligheidshuis wordt gevormd door medewerkers die los van een organisatie of instelling functioneren en dus een onafhankelijke positie innemen. Ook zijn er een aantal partners die voor een bepaald aantal uren een werkplek in het Zorg- en Veiligheidshuis hebben. Zij functioneren vanuit hun eigen organisatie. Het gaat om medewerkers van de Reclassering, Gevangeniswezen, Openbaar Ministerie en politie.

Bij een maatwerkoverleg over een bepaald persoon/bepaalde personen sluiten de direct betrokken professionals aan.   

De ketenpartners die de samenwerkingsovereenkomst van het Zorg- en Veilgheidshuis hebben ondertekend zijn:

 • alle friese gemeenen;
 • het Openbaar Ministerie;
 • Politie;
 • Dienst Justitiele Inrichtingen;
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid;
 • Raad voor de Kinderbescherming;
 • GGZ Friesland;
 • Verslavingszorg;
 • Reclassering;
 • de Friese wooncorporaties;
 • GGD/Veiligheidsregio.

 

Kortom, het Zorg- en Veiligheidshuis is een breed netwerk waar professionals uit vele organisaties en instellingen elkaar vinden. Met het werk dat we met z'n allen verzetten maken we Friesland voor iedereen veiliger en leefbaarder !

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau