Privacy statement

Bij het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân verwerken we persoonsgegevens om ons werk goed te kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd. Dit doet het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân samen met de gemeente Leeuwarden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van veilige wachtwoorden voor de computers waarop de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook willen we graag dat u vertrouwen hebt in de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Daarom houden we ons aan alle regels die de overheid daarover heeft gemaakt.

Privacyprotocol

Het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân heeft met de partijen waarmee zij samenwerkt afspraken gemaakt over het verstrekken en verwerken van persoonsgegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Privacyprotocol die u hier kunt inzien.

Welke informatie verwerken wij en waarvoor?

Het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân verwerkt persoonsgegevens om haar taken uit te voeren. Daarvoor worden bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bijgehouden. Ook kunnen gegevens worden verzameld voor onderzoek en verantwoording. Deze gegevens zijn niet naar personen te herleiden zijn.

Met wie delen wij uw gegevens?

De uitvoering van de taken van het Zorg- en Veiligheidshuis brengt met zich mee dat we binnen de kaders van het Zorg- en Veiligheidshuis persoonsgegevens delen met de organisaties die bij het Zorg- en Veiligheidshuis zijn aangesloten

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een onderbouwd verzoek doen:

 • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
 • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
 • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
 • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
 • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Het is belangrijk dat u in uw verzoek aangeeft over welke persoon het gaat. Daarvoor hebben wij nodig:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adres

Daarnaast is het nodig dat wij weten wat uw verzoek is: inzage, correctie, verwijdering, beperking of bezwaar.

Het verzoek kan via deze link aan ons gedaan worden. Om er zeker van te zijn dat de persoonsgegevens worden opgevraagd door betrokkene zelf en niet iemand anders, controleren we de identiteit voordat we ingaan op het verzoek.

Cookies op de website

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De gemeente maakt gebruik van analytische cookies. Dit zijn cookies om de effectiviteit van de website te onderzoeken. Zo kunnen we zien hoe u als gebruiker gebruik maakt van deze website. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig. Dat komt omdat met deze cookies de website beter werkt en omdat uw IP-adres niet wordt opgeslagen en wij dus niet kunnen zien wie bent.

Met deze cookies zien we bijvoorbeeld:

 • Hoelang u op deze website bent;
 • Welk apparaat u gebruikt, bijvoorbeeld een computer, telefoon of tablet
 • Via welke advertenties u op deze website bent gekomen;
 • Welke internetbrowser u gebruikt.

U kunt zelf een en ander regelen met betrekking tot cookies. Zo kunt u deze in uw browser uitschakelen of verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.