Documenten

Zorg

Samenwerkingsovereenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Fryslan

In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd tussen partijen met het oog op de gezamenlijke uitvoering, inrichting en instandhouding van het Zorg- en Veiligheidshuis met als doel in een samenwerkingsverband tussen gemeenten, zorg- en justitiepartners complexe ketenoverstijgende veiligheidsproblematiek te verminderen en te voorkomen.

Zorg

Privacyprotocol

In het Privacyprotocol van het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslan voor het jaar 2019 en verder staan de gedragsregels bij het vertrekken en verwerken van persoonsgegevens door de organisaties die samenwerken in het Zorg- en Veiligheidshuis op het gebied van integrale veiligheid en complexe multi-problematiek.

Zorg

Spelregels privacy casusoverleg

Wanneer een casus in het ZVHF in procesregie wordt genomen, worden betrokken (keten) partners uitgenodigd voor een maatwerkoverleg. Welke (persoons) gegevens mogen in dit overleg worden gedeeld? Welke informatie wordt vastgelegd in het systeem van het ZVHF? In deze folder vind je de spelregels gegevensdeling voor in het casusoverleg.

Zorg

Folder Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân

Het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân heeft een folder ontwikkeld. In deze folder lees je:

  • wat het Zorg- en Veiligheidshuis doet;
  • op welke veiligheidsproblematiek we ons richten en wat het doel van de inzet van het Zorg- en Veiligheidshuis is;
  • welke functies het Zorg- en Veiuligheidshuis heeft;
  • welke aanmeldcriteria we hanteren;
  • hoe je een aanmelding kan doen en wat er na je aanmelding gebeurt;
  • hoe priivacy geregeld is
Zorg

Jaarverslag ZVHF 2022

Het jaarverslag van het ZVHF 2022

Zorg

Jaarverslag ZVHF 2021

Het jaarverslag van het ZVHF 2021

Zorg

Folder levensloop aanpak

De levensloopaanpak is één van de uitkomsten van het programma Continuïteit van Zorg. Dit programma is vormgegeven in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, Sport (VWS) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Folder levensloop aanpak

Zorg

Trajectbegeleiding; verhalen uit de praktijk

De trajectbegeleiders van het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslan nemen je op een inspirerende en herkenbare wijze mee in wat zij allemaal meemaken. En ze maken wat mee, geen dag is hetzelfde. In deze bundel lees je verhalen die je kunnen ontroeren, een glimlach op je gezicht kunnen brengen, je kunnen verbijsteren en misschien soms ook een beetje boos kunnen maken. Verhalen die je raken. 

De trajectbegeleiders leggen contact met mensen die zelf in een zorgelijke situatie zitten en/of voor onveiligheid in hun omgeving zorgen. Daarbij komen ze onder andere verward gedrag tegen, misbruik, geweld, bedreigingen, langslepende burenruzies, vechtscheidingen, overlast, verwaarlozing en maatschappelijke teloorgang.  Zij doen hun werk met oog voor de mens achter zijn of haar gedrag, maar ook met oog voor de omgeving en samenleving.  Zorg en veiligheid komen echt samen.

Trajectbegeleiding