Een aanmelding doen

Toelichting

Verzoek om voordat je een aanmelding doet eerst de toelichting te lezen. De link om aan te melden vind je onder aan de pagina.

Wie kan aanmelden en aanmeldcriteria

Professionals die bij een partner van het Zorg- en Veiligheidshuis werken kunnen een persoon of (gezins)systeem aanmelden als:

  • er veiligheidsproblemen zijn die impact hebben op de perso(o)n(en) en/of sociale omgeving en waarbij sprake is van veiligheidsrisico’s en;
  • de achterliggende problematiek op meerdere leefgebieden speelt en;
  • samenwerking tussen meerdere ketens en/of gemeenten nodig is en/of;
  • er stagnatie in de samenwerking tussen betrokken partners is en/of;
  • voorliggende acties en interventies niet hebben geleid tot het gewenste resultaat

Twijfel je of een casus binnen de aanmeldcriteria van het Zorg- en Veiligheidshuis past? Neem dan even contact met ons op om af te stemmen. Ons telefoonnummer is 058 - 750 5500.

Wat doet het Zorg- en Veiligheidshuis met je aanmelding?

Wij checken of de gegevens compleet zijn. Zijn ze niet compleet, dan krijg je eerst het verzoek om deze aan te vullen.

  • Als de gegevens compleet zijn, neemt een procesregisseur telefonisch contact met je op om kort de aanmelding te bespreken, vervolgens wordt je aanmelding bij de wekelijkse triage besproken. De procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis beoordelen samen met een aantal partners of het Zorg- en Veiligheidshuis de casus in procesregie oppakt of in advies & ondersteuning. Dit koppelt het Zorg- en Veiligheidshuis na de triage aan je terug.
  • Is procesregie niet nodig, dan geeft de procesregisseur een passend advies over de acties die lokaal opgepakt kunnen worden of ondersteunt hierbij.

Let op!

  • Bij de aanmelding voeg je alle betrokken personen toe. Bijvoorbeeld in een gezinssysteem waarin geweld speelt ook de partner en de kinderen.
  • Geef in het formulier een heldere en complete omschrijving van de situatie en de veiligheidsrisico's.
  • Aanmeldingen die voor donderdag 15:00 uur binnenkomen en compleet zijn, worden meegenomen bij het beoordelen van de aanmelding op de eerstvolgende dinsdag

De aanmelding kun je via onderstaande ‘knop’ doen.

PGAx

Fryslân - Loket (pgax.nl)